Verksamhet

Det gångna året (2019) har föreningen organiserat en alumni-dag på våren, reparerat orgeln, ordnat fackeltåg till Gamla kyrkogården på Nobeldagen för att hedra fd Katte-elever som fått Nobelpris: Svante Arrenius, Kai Siegbahn och Dag Hammarskjöld.

Under innevarande år (2020) är ambitionen att hålla hemsidan aktuell, bli mer aktiv på sociala medier, modernisera medlemsregistret och att ordna Alumnidag lördagen den 9 maj.

/Styrelsen