Verksamhet

Alumniföreningen behöver personer som vill verka i föreningens styrelse och personer som vil ingå i valberedningen. Ordförande har avböj omval och även kassören har meddelat att han önskar avgå. De senaste åren har föreningens verksamhet koncentrerats till att organisera en alumnidag på våren.

Föreningen har god ekonomi, vilket gör att fler föreningsevenemang skulle kunna anordnas. Vi hoppa kunna diskutera dessa frågor på årsstämman och hoppas att föreningens medlemmar sluter upp.Personer som i förväg vill anmäla sitt intresse kan höra av sig till Hans Åhlén.