Om alumniföreningen

Under våren 2003 bildades Katedralskolans Alumniförening.
Föreningen är en allmännyttig ideell förening med ändamål

  • att stärka samhörigheten mellan gamla elever sinsemellan och med skolan,
  • att föra skolans traditioner vidare och
  • stödja en vidare utveckling av skolan.