Alumnidag lördag 21 april 2018

Program

Välkomna till Dag Hammarskjölds aula i Katedralskolan den 21 april 2018

13.00 Alumniföreningens årsmöte i sal 210.
(Gå genom ekporten och sedan till vänster)
Kallelse och dagordning bifogas.

14.00 Högtid i Dag Hammarskjölds aula Rektor Heléne Lagerquist
Katedralskolans manskör sjunger in våren.
Gunnar Salomonsson, tidigare rektor vis Katedralskolan, talar.

15.00 Elever bjuder på kaffe och kakor. Möjlighet att vandra runt i skolans lokaler och kanske också titta in i ett gammalt kärt klassrum.

Alumnistyrelsen hälsar er alla välkomna!

Om du har frågor till Helene Lagerquist, maila. helene.lagerquist@katedral.se