Verksamhet

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden.

Styrelsen bestod av Ann-Mari Hellman, Björn Swartling, Erik Östlund, Birgitta Brisius Lindenbaum, Martin Jacobson, Stefan Sowa, Gunilla Simonsson, Hans Åhlén, Bo Malmberg, Cecilia Helenius, Li Bennich Björkman och Andrea von Polgar Jacobson.

År 2015 instiftade Alumniföreningen ett stipendium att utdelades till en nybakad student ”som under sin skoltid utmärkt sig genom sitt engagemang för Katedralskolan och värnat dess traditioner. Företräde ges för elev som varit aktiv i skolans föreningar”. Stipendiesummanhöjdes till 3000 kr. Klara Holmgren N17A tilldelades stipendiet 2020.

Alumniföreningens verksamhet har det senaste året påverkats av pandemin vilket har lett till att möten och aktiviteter inte har kunnat utföras på grund av restriktionerna. Trots detta gick fackeltåget till tre Nobelpristagares, tillika före detta Katte-elevers, gravar på Gamla kyrkogården på Nobeldagen den 10 december 2020. Därutöver fortsatte vi arbetet med en aktualiserad hemsida och ett informationsbrev utformades om Alumniföreningen till nya medlemmar. Medlemsregistret uppdaterades med gemensamma krafter.

Vid årsskiftet 2020/2021 uppgick antalet medlemmar totalt till 202 varav 4 är ständiga medlemmar.

/Styrelsen