Styrelse och funktionärer

Ordförande 2 år
Ann-Mari Hellman, 0707-77 29 29, ann-mari.hellman@skola.uppsala.se hellman.annmari@gmail.com

Skattmästare 2 år
Björn Swartling, 0701-88 80 73, bjorn.swartling58@gmail.com

Sekreterare
Martin Jacobson, 0704-39-44-84, martin_jacobson@hotmail.com

Ledamöter 2 år
Hans Åhlén, 0700-94 77 42, hans.ahlen2@gmail.com
Birgitta Brisius Lindenbaum, 0705-48 52 53, birgittalindenbaumbrisius@gmail.com
Erik Östlund, 0706-33 36 28, erik.ostlund@skola.uppsala.se
Andrea (Bimbi) von Polgar Jacobson, 0734-03 50 76, andrea.jacobson@uaf.uu.se
Cecilia Helenius,0704-67 04 42, cecilia@helenius.nu
Bo Malmberg, 0708-20 53 00, bo.melker.malmberg@gmail.com

Redaktör 2 år
Stefan Sowa, 0703-44 93 25, stefansowa58@gmail.com

Revisorer 1 år
Ingrid Frenning, 0761-18 37 90, Ingrid.a.frenning@gmail.com
Lars Gustafsson, 0763-68 49 41, Larsochristinagustafsson@gmail.com