Bli medlem

För att stärka samhörigheten mellan tidigare elever bildades år 2003 Katedralskolans Alumniförening. Föreningen är öppen för dig som har studerat vid Katedralskolan och för de som arbetat på skolan. Föreningens viktigaste aktivitet är Alumnidagen då tidigare elever inbjuds till skolan för att träffas och lyssna på föredrag av tidigare elever. På Alumnidagen hålls också föreningens årsmöte.

Alumniföreningens stipendium utdelas till den nybakade student som under sin skoltid utmärkt sig för sitt engagemang för Katedralskolan och värnat dess traditioner. Företräde ges för den elev som varit aktiv i skolans föreningar.

Gymnasieåren är en tid som lägger grunden för de livsval man gör längre fram i livet. Det är också en tid när livslånga vänskapsrelationer etableras. För de tusentals som på sin examensdag rusat ut genom ekporten innebär det att Katedralskolan har en speciell plats i deras hjärtan. Tidigare elever vid Katedralskolan har därför gemensamma erfarenheter som sträcker sig utöver dem som man delade sin skoltid med. Alumniföreningens idé är att ta tillvara och utveckla denna gemenskap.

Vill du veta mer föreningen kan du också besöka föreningens facebook-sida

Medlemskap kostar 100 kr. Fyll i anmälningsformuläret nedan, tack!

Vid inbetalning ange namn och emailadress:
– Plusgiro: 25 27 78-6 (Katedralskolans Alumniförening)
– Swish: 0701-88 80 73 (Björn Swartling, kassör)

    [wpcaptcha]