Styrelse och funktionärer

Emailadress Telefon
Styrelsen
Ordförande
Heléne Lagerquist
helene.lagerquist@katedral.se 073-65 53 915
Skattmästare
Lars Gustafsson
larsochristinagustafsson@gmail.com 076-36 84 941
Birgitta Brisius Lindenbaum birgitta.lb@tele2.se 070-54 85 253
Erik Östlund erik.ostlund@katedral.se 070-6333628
Martin Jacobson martin_jacobson@hotmail.com 070-43 94 484
Nils Karlsson olerum@live.se 070-0523
Gunilla Simonsson gunilla.simonsson@telia.com 070-73 10 018
Sten Storgärds storgards.sten@gmail.com 073-36 68 585
Hans Åhlen hans.ahlen@ub.uu.se 070-09 47 742
Revisorer
Ingrid Frenning Ingrid4.frenning@telia.com 018-52 83 59
Margareta Swärdenheim Swh@telia.com 08-66 42 091
Valberedning

Styrelsen utgör valberdning