Alumnidagen 2023

< under construction >

Välkommen till Katedralskolan lördagen den 6 maj 2023

13.00 Alumniföreningens årsmöte äger rum i Dag Hammarskjölds aula
Kallelse och dagordning bifogas. Ingång via Ekporten, Skolgatan 2.
Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna till årsmötet!
Se Årsstämma 2023

14.00 Högtid i Dag Hammarskjölds aula
Före detta elever, lärare och annan personal på Katedralskolan är varmt välkomna! Ingång via Ekporten, Skolgatan 2.
Ta gärna med dig dina gamla skol- eller arbetskamrater från Kattetiden.

Årets högtidstalare är …

Damkören och Manskören på Katedralskolan sjunger in våren.

Efter högtiden går vi gemensamt genom skolan från aulan till Katte Latte (cafeterian).

15.00 Elever på skolan serverar kaffe och kakor i Katte Latte (vid matsalen)

Vänligen skicka ett meddelande om du kommer på årsmötet och/eller Alumnidagen till ann-mari.hellman@skola.uppsala.se
OSA senast den 2 maj.
Då ser vi till att det finns kaffe och kakor till alla!

Om du eller någon du känner ännu inte är medlem i Katedralskolans Alumniförening
se Bli medlem