Alumnidag 2020 den 3 oktober

13.00 Alumniföreningens årsmöte äger rum i Dag Hammarskjölds aula,  Ingång via  Ekporten, Skolgatan. Alla medlemmar är välkomna!

14.00 Högtid i Dag Hammarskjölds aula
Alla före detta elever, lärare och annan personal på Katedralskolan är
varmt välkomna! Ingång via Ekporten, Skolgatan.
Ta gärna med dig dina gamla skol- eller arbetskamrater från Kattetiden.
Damkören och Manskören på Katedralskolan sjunger in våren.
Efter högtiden går vi gemensamt genom skolan från aulan via nya Anders
Wallsalen till Katte Latte.

15.00 Elever ur klass N17A (=Naturvetenskapligt program start år 2017, klass A)
serverar kaffe och kakor i Katte Latte (vid matsalen)

Alumniföreningens styrelse hälsar dig hjärtligt välkommen!